Menu
Chăm sóc đá tự nhiên hàng ngày
Bạn cảm thấy hoàn toàn hài lòng vì các hạng mục ứng dụng đá trong công trình của bạn đã thể hiện được hết ý tưởng ban đầu cũng như những yêu cầu về thẩm mỹ, chất lượng, công năng sử dụng và để duy trì được vẻ đẹp của đá tự nhiên như lúc ban đầu này thì việc chăm sóc đá tự nhiên hàng ngày đóng vai trò rất quan trọng. 
Chống thấm đá tự nhiên
Chống thấm đá tự nhiên là một trong những bước quan trọng đầu tiên để chăm sóc và bảo dưỡng đá tự nhiên. Thông thường, việc chống thấm cho đá được thực hiện trước khi thi công. Tuy nhiên, cũng có trường hợp thực hiện chống thấm cho đá tự nhiên sau khi thi công.  
Về đầu trang
Giỏ hàng