Menu

CHỐNG THẤM

 1. DEEP ENHANCER - Chất chống thấm gốc dầu dành cho đá tự nhiên, porcelain

  DEEP ENHANCER - Chất chống thấm gốc dầu dành cho đá tự nhiên, porcelain

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:1lit/chai
  Định mức:20-25m2/lit
  Xem chi tiết
 2. HIDRO 150 - Chống bám bẩn cho các loại vật liệu có độ thấm nước từ trung bình đến cao

  HIDRO 150 - Chống bám bẩn cho các loại vật liệu có độ thấm nước từ trung bình đến cao

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:1lit/chai - 5lit/can
  Định mức:10-15m2/lit
  Xem chi tiết
 3. HIDRO 500 - chất chống thấm gốc nước

  HIDRO 500 - chất chống thấm gốc nước

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:1lit/chai - 5lit/can - 10lt/can
  Định mức:10-15m2/lit
  Xem chi tiết
 4. HIDRO PROTECTOR MM - Chất chống thấm gốc nước

  HIDRO PROTECTOR MM - Chất chống thấm gốc nước

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:1lit/chai - 5l/can - 10l/can
  Định mức:10-15m2/lit
  Xem chi tiết
 5. HIDRO SST - Chất chống thấm gốc nước

  HIDRO SST - Chất chống thấm gốc nước

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:1lit, 5lit/hộp
  Định mức:10-15m2/lit
  Xem chi tiết
 6. MA 90 - Chất chống thấm gốc dầu dành cho đá tự nhiên

  MA 90 - Chất chống thấm gốc dầu dành cho đá tự nhiên

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:1lit/chai - 5 lít/can
  Định mức:15-20m2/lit
  Xem chi tiết
 7. PRO TW LUX - Chất chống thấm gốc dầu dành cho đá tự nhiên

  PRO TW LUX - Chất chống thấm gốc dầu dành cho đá tự nhiên

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:1lit, 5 lit/hộp
  Định mức:15-20m2/lit
  Xem chi tiết
 8. PROTEX - Chất chống thấm gốc dầu

  PROTEX - Chất chống thấm gốc dầu

  Giá: 0 ₫

  Xuất xứ:Italy
  Thể tích:Chai 1 lit, Hộp 5lit, Hộp 25lit
  Định mức:10-15m2/lit
  Xem chi tiết

8 sản phẩm

trên trang

Lưới  Danh sách 

Xếp theo chiều giảm dần
Về đầu trang
Giỏ hàng