Sự thay đổi phong phú, đa dạng, không trùng lắp của đá tự nhiên cũng chính là nét đặc trưng tạo nên vẻ đẹp độc đáo. Và vì thế đá tự nhiên mang vẻ đẹp riêng, không thể tìm thấy ở các sản phẩm nhân tạo. Hai loại đá tự nhiên thông dụng nhất trong xây dựng là đá Granite và Marble. Một vài loại đá tự nhiên phổ biến khác là đá Travertine, đá Limestone và đá Sandstone